cryogenic.info

Vítáme Vás v novém CRYO světě

Ve světě s vyšší bezpečností, snížených nákladů a bezstarostných chvil


Železnice

Kryogenní proces firmy 300 Below určený pro koleje a příslušenství zajišťuje až o 300% vyšší životnost při 20% zvýšení nákladů.

Kolejnice jsou měněny z důvodu únavového opotřebení – obvykle to bývá hlava kolejnice u přímých kolejnic, nebo z boku v případě rádiusů. HAL test ukazuje, že opotřebení, deformace a únavová odolnost jsou velmi závislé na tvrdosti a mikrostruktuře ocelí kolejnice. Cena za údržbu výhybek, svršků výrazně narostla s nástupem vysoce zatížených náprav v nákladní dopravě. Snaha o co nejdelší životnost je důvodem, proč se neustále vyvíjí design, materiály a procedury údržby. Náš CryoRotor’s Duralife proces nabízí zajímavé materiálové zlepšení, které Vám ušetří prostředky u těch nejdražších položek.

Díky vysokému zatížení jsou speciálně svršky, výhybky, křižování nejvíce náchylná místa k poškození. Pro speciální komponenty na tratích, které mají odolávat vysokým zatížením, je nezbytné používat prémiové oceli. Prémiová ocel je taková, jejíž tvrdost přesáhne 341 HB. Postup výroby těchto ocelí je, že se nejprve hlava a boky kolejnice ohřejí a kontrolovaně ochlazují, aby výsledná struktura odpovídala vyšší tvrdosti a pevnosti, než u obvyklých ocelí používaných na kolejnice.

CryoRotor’s Duralife proces prodlužuje a doplňuje klasický proces tepelného zpracování – kalení a popouštění z důvodu dosažení rovnoměrnější mikrostruktury, což rezultuje ve vysokou kvalitu oceli. Tento proces využívá přesné kontroly termodynamického cyklu k dosažení trvalých změn ve stabilitě, houževnatosti a otěruvzdornosti materiálu.

Zlepšené materiály pro kolejnice znamenají minimálně o 100% delší životnost u přímých kolejnic a o 150% delší životnost u mírných rádiů. V současném hustém provozu toto zvýšení životnosti kolejnic může znamenat snížení nákladů o desítky milionů korun za rok (započítáme-li i náklady na pokládání kolejnic). Duralife proces pro kolejnice, které jsou namáhány vysokým zatížením, by mohl uspořit velké náklady spoustě společností.

 

Další možnosti uplatnění u kolejových vozidel:

 • Pokladač kolejových polí
 • Zkušební vozy určené pro měření a testování
 • Vrtací vůz a jeho příslušenství
 • Kolejnicové ohýbačky
 • Stroje pro broušení kolejnic
 • Stroje pro řezání kolejí včetně příslušenství
 • Svářecí stroje včetně příslušenství
 • Železniční jeřáby
 • Roztahovače kolejnic
 • Zařízení pro vrtání a montování pražců
 • Zhutňovače a čističe kolejového lože
 • Ruční nářadí a distanční přípravky
 • Vybavení pro lehké konstrukce a údržbu
 • Vybavení dílen pro opravu vagonů, podvozků apod.
 • Sněžné pluhy
 • Čistící vozy na kolejiště
 • Stroje pro montáž kolejových svršků na elektrifikovaných tratích
 • Údržbové stroje pro troleje na elektrifikovaných tratích