cryogenic.info

Vítáme Vás v novém CRYO světě

Ve světě s vyšší bezpečností, snížených nákladů a bezstarostných chvil


kryogenické zpracování

HISTORIE

Společnost 300 Below / CryoTech vzniká již v roce 1966 v tehdejší kolébce průmyslu městě Detroit.
Již od svého počátku se jedná o ekologicky smýšlející společnost s jasným cílem. Zachovat přírodní zdroje a významně snížit náklady svým klientům. 300 Below je průkopníkem v oblasti komerčního využití kryogenního zpracování Za 50 let činnosti společnost zpracovala milióny kilogramů oceli a dalších součástek pro tisíce zákazníků z celého světa. Mezi její klientelu patří i společnosti NASA, U.S. Military, USPS, NYPD. Vlastní více jak 100 patentovaných procesů v oblasti kryogenního zpracování. Za výzkumem, který souvisel se základním rozvojem tohoto odvětví, stál Dr. Randall Barron z Luisianské technické univerzity. Tento muž je zároveň zakladatelem společnosti 300 Below / CryoTech.

V roce 2015 vzniká v České Republice společnost European Cryogenic Institute. Jejím cílem je zlepšit informovanost ohledně kryogenního zpracování v rámci Evropy a zároveň poskytnout svým zákazníkům profesionální přístup při zpracování jejich zakázek. Dodržení přesných kryogenních procesů včetně popouštění, dodržení termínů a v neposlední řadě i domluvené ceny. Tím se společnost European Cryogenic Institute na evropském trhu silně vyznačuje. Nedílnou součástí práce společnosti je také neustálý kontakt se společností 300 Below pro výměnu nových poznatků.

Díky vzájemně sdíleným informacím dokáží obě společnosti zpracovávat zakázky co nejlépe pro každého z jejich klientů.

 

300below_eci_s

Pete Paulin (300 Below) a Kamil Zikmund (European Cryogenic Institute) uzavřeli obchodní partnerství.

 

 

HLAVní  činnost

S navrženým kryogenním tepelným procesem lze snížit vynaložené prostředky a zvýšit profit klientů s takřka nulovými náklady.
K čemu v procesu dochází? Kovové materiály jsou vkládány do za sucha pracujícího hluboko zmrazujícího procesu při použití kapalného dusíku (LN2), který je kontrolován a dávkován pomocí ovládacího softwaru. Proces trvá v průměru 72 hodin a dochází při něm k úpravě atomové struktury materiálu ještě před tím než jsou díly vráceny zpět na pokojovou teplotu. Přičemž obvykle další zlepšení vlastností následuje po tepelném ohřevu (popouštění). Tento postup se nazývá „proces s kryogenním popouštěním“.

 

Probíhající proces kryogenního zpracování (European Cryogenic Institute).

Probíhající proces kryogenního zpracování (European Cryogenic Institute).

 

 

VÍCE  O  KRYOGENNÍM  PROCESU

Snížením teploty materiálu k -186 °C dochází k přeuspořádání atomové struktury bez jejího poškození. Přeuspořádáním atomové struktury materiálu dochází k vyšší uniformitě atomů a díky tomu ke změně celé řady vlastností materiálu (například otěruvzdornosti). V závislosti na typu materiálu lze přidat celou řadu fází následného tepelného zpracování s použitím průmyslových pecí, což vede k dalším efektům (například uvolnění vnitřního napětí materiálu). Popouštění po zmrazování má velký vliv na zvýšení odolnosti proti abrazi a životnosti celé řady kovových předmětů. Existuje ale i celá řada dalších materiálů, které mohou být s úspěchem kryogenně zpracovány.

Společnost 300 Below / CryoTech zároveň experimentuje, ve spolupráci se společností European Cryogenic Institute a celou řadou dalších společností a vědeckých institucí po celém světě, s jejich materiály a součástkami, u kterých je určitý potenciál ke zlepšení. Zlepšení v pevnosti, tažnosti a rozměrové stabilitě jde ruku v ruce s vnitřním napětím. Zlepšení vlastností materiálu je různé pro různé druhy materiálů. Typickým výstupem po kryogenním zpracování je zvýšení otěruvzdornosti, životnosti, nižší počet prasklin, snazší čištění a celá řada dalších vylepšených vlastností v závislosti na požadavku. Mnoho změn je závislých na typu oceli respektive kovu, který se používá v souladu s příslušnou produkcí.
Nevratný proces kryogenního zpracování zlepšuje strukturu po celou dobu životnosti a to nejen na povrchu, ale v celém objemu. Nabízí se možnost kryogenního zpracování pro široké spektrum výrobků v mnoha odvětvích průmyslu.

 

oven_eci

Následné popouštění materiálu (European Cryogenic Institute).